Liselotte Fröjd (M) menar att projekt Vidar kan skada Tanums identitet. (arkivbild)
Liselotte Fröjd (M) menar att projekt Vidar kan skada Tanums identitet. (arkivbild) Bild: Arvid Brandström

Tanums kommun kritisk till marin vindkraftspark

Förslaget till havsbaserad vindkraftspark, projekt Vidar, godtas inte av kommunen, som menar att parken kommer störa landskapsbilden och medföra skada för yrkesfisket, turismen och boendemiljön.

ANNONS
LocationTanum||

Under onsdagen tog kommunen beslutet att inte godta förslaget som det är nu, och kräver nu tydligare redovisning av vilka konsekvenser anläggningen har för omgivningen, uppger kommunen på sin sajt.

Kommunen menar att vindparken kommer uppfattas som ett visuellt dominerade element som blir synligt från stora delar av kusten och från skärgårdsområdena, och risken finns att etableringen medför skada på flera områden.

Tanums kommun skriver att en vacker landskapsbild med fri horisont mot havet är av stort värde för kommunen, både för de boende men också för turismen och dess ekonomiska värden. Därför ser Tanums kommun utifrån samrådsförslaget negativt på planerna på en marin vindkraftspark.

ANNONS

– Projektet riskerar att skada Tanums identitet. Vi är en attraktiv turistkommun med världens vackraste skärgård och natur som lockar tusentals personer från hela världen året runt. Att tillåta en etablering av denna storlek rakt utanför vår kust skulle skapa enorma negativa konsekvenser för oss människor som bor, verkar och lever här, säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Strömstads Tidning har tidigare skrivit om planerna att i havet utanför Strömstad siktar Zephyr Vind AB på att kunna producera el motsvarande fyra procent av Sveriges elbehov.

Nu vill kommunen se att en miljökonsekvensbeskrivning görs och att nödvändiga ledningar, högspänningsgator och transformatorstationer till havs och på land ska redovisas.

Utöver planerna på den marina nationalparken, som kommunen alltså ställer sig kritisk till, arbetar kommunen på att ta fram en ny vindkraftsplan. Den politiska majoriteten har kommit överens om att kraftigt minska de vindkraftsområden som planeras, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Den planen som vi nu föreslår ger en lagom utveckling utifrån de förutsättningar som finns

Det har skett ett samråd och där inkom flera synpunkter från allmänheten och berörda parters. Inför det kommande granskningsskedet har kommunen för avsikt att helt ta bort vindkraftsområde 5 vid Fagerhultsfjället, medan övriga områden inte utökas jämfört med nu gällande vindkraftsplanen från 2009, enligt pressmeddelandet.

ANNONS

– Vi är tacksamma för det engagemang som visats och har lyssnat på de synpunkter som boende har gett i samrådet. Det är viktigt att vi har en levande landsbygd och livskraftiga samhällen för kommunens tillväxt. Den planen som vi nu föreslår ger en lagom utveckling utifrån de förutsättningar som finns, säger Liselotte Fröjd (M) kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Nästa steg i planerna blir att det omarbetade planförslaget åter blir tillgängligt för allmänheten som då kan lämna synpunkter på förslaget.

ANNONS