Tanums Hamnar AB säger upp båtplatsinnehavare

Tanums kommun, genom sitt bolag Tanums Hamnar AB, ändrar på reglerna för turordning vid upplåtelse av båtplatser, sjöbodar och havsnära verksamhetslokaler. Detta innebär att hyresgäster kan komma att sägas upp.