Strömavbrott i Tanum

På torsdagsförmiddagen drabbades över 600 hushåll i Tanum av strömavbrott. Som mest var över 600 hushåll strömlösa.

ANNONS

Vid niotiden på torsdagsförmiddagen försvann strömmen för 654 hushåll i de västra delarna av Tanums kommun, från Havstensund i norr till Kämpersvik i söder.

Stegvis fick kunderna tillbaka strömmen, och strax innan tiotiden hade alla hushållen fått tillbaka elen strax.

Det är i nuläget oklart vad strömavbrottet berodde på.

ANNONS