Torget, Strömstad
Torget, Strömstad Bild: Jakob Simonson

Största arbetslösheten på länge för Strömstad

Arbetslösheten i Västra Götalandsregionen fortsätter att stiga och har nu nått den högsta siffran på sex år. Likadant är det för Strömstad, där arbetslösheten ökar mest av alla kommuner i regionen och har nu den högsta arbetslösheten sedan 2014. För Tanums kommun är arbetslösheten den högsta sedan 2012.

ANNONS
LocationStrömstad|
|

Arbetslösheten i Västra Götalands län är den högsta sedan februari 2014. I maj mättes arbetslösheten till 8,0 procent och är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Sett till antalet personer innebär detta att 70 151 av 876 888 invånare i åldern 16 till 64 år är inskrivna som arbetssökande, 20 085 fler än i fjol.

I Strömstad rapporterades arbetslösheten för maj till 8,5 procent. Det är en ökning med 3,5 procentenheter jämfört med samma tid förra året och den högsta arbetslösheten som noterats sedan maj 2014. Sett till antalet personer är 504 av totalt 5929 invånare mellan 16 och 64 inskrivna som arbetslösa i Strömstad.

ANNONS

I Tanums kommun var arbetslösheten för maj 6,5 procent och är en ökning med 2,0 procentenheter sedan samma tid i fjol. Det är den högsta arbetslösheten i kommunen sedan februari 2012. Av kommunens totalt 5831 invånare mellan 16 och 64 år är 379 personer inskrivna som arbetslösa.

Det finns en stigande arbetslöshet i samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen och störst ökning har Strömstad som ökat med 3,5 procent och därmed också med den totala arbetslösheten på 8,5 procent har passerat snittet i Västra Götalands län på 8,0 procent.

Tjörn har med sina 3,6 procent den lägsta arbetslösheten i regionen medan Åmål som ligger på 14,1 procent har den högsta arbetslösheten. För att Strömstad ska komma ner på samma nivå som Tjörn krävs att 291 personer behöver sysselsättas.

Arbetslösheten stiger i hela landet och för maj månad låg andelen arbetslösa på 8,5 procent. Det innebär en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Av landets 290 kommuner har 285 kommuner högre arbetslöshet i dag jämfört med ett år sedan.

ANNONS