Stor andel fattiga barn i Tanum

I Tanum har andelen ekonomiskt utsatta barn ökat mycket marginellt. Men kommunen ligger ändå bland den tredjedel som har störst andel fattiga barn, enligt Rädda Barnens rapport.