Sparkrav på tolv miljoner nästa år: ”Ansvarsfull budget”

Nya förskolor, ombyggnad av Hamburgsundsskolan och den nya räddningsstationen. Tanums kommun står inför fortsatt stora investeringar när budgeten för 2024 ska tas i fullmäktige om några veckor. Och förvaltningarna måste spara.
– Alla nämnder får full täckning för pris- och löneökningar. Och samtidigt har vi minskat sparkravet på skolan. Med den här budgeten tar vi ansvar, säger Liselotte Fröjd (M), kommunalråd.