Så ska hällristningarna räddas för framtiden

På sikt kommer hällristningarna i Bohuslän att vittra bort. Klimatförändringar, surt regn och tidigare rengöringsmetoder påskyndar processen. Nu samlas svensk och norsk expertis i ett nytt projekt för att vårda ristningarna och visa dem med ljus – så som bronsåldersmänniskorna själva kan ha gjort.