Så mycket kostar nya soptunnor och sopbilar i Tanum

Med ett nytt lagkrav förändras sophanteringen i Sverige. I oktober börjar Tanums kommun med utplacering av nya sopkärl. De gamla gröna och bruna kärlen försvinner och ersätts av två större kärl med upp till tio fack för avfallssortering.
Men i Strömstad skyndar man långsamt.