S-protest mot nedläggning av förskola i Tanum: ”Stort misstag”

Biblioteksfilialen i Hamburgsund räddas, men beslutet att lägga ner förskolan i Vitlycke ligger fast. Det står klar inför barn- och utbildningsnämndens extrasammanträde i slutet av januari, där budgeten för 2024 ska klubbas.
Och fler förskolor i Tanum, med bara en avdelning, är i farozonen, enligt Roger Wallentin, centerpartistisk ordförande i nämnden.