S Efterlyser vision för Tanums skolor: ”Tystar ner problem”

Hur ser visionen för Tanums skolor ut? Socialdemokraten Louise Thunström ställer frågan i en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Wallentin (C). Han svarar vid kommunfullmäktiges möte på måndag 12 februari – men beskriver inga visioner.