Risk för falsklarm: Naturvårdsbränning på gång

Länsstyrelsen ska bränna skog på Kynnefjäll i norra Bohuslän. Myndigheten ber därför allmänheten om hjälp för att sprida informationen och undvika falsklarm och olyckor.
– Vänta gärna med att ge dig in i området något halvår, eller till efter den första höststormen, säger Peter Post på Länsstyrelsen Västra Götaland.