Protest mot Svenska kyrkans kalhyggen i Tanum: ”Väldigt sorgligt”

Naturskyddsföreningen i Bohuslän gjorde i maj i år en skogsinventering på Svenska kyrkans marker i norra Bullaren. Där upptäcktes unik naturskog på ett avverkningsanmält område. I protest mot kyrkans skogsbrukspolitik anordnade Bohusläns skogsnätverk en manifestation i form av en pilgrimsfärd och vill nu att skogen ska skyddas av svenska myndigheter.