Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Det är min uppfattning att regeringen behöver säkerställa att de många och stora planerna på havsbaserad vindkraft inte äventyrar yrkesfiskets möjligheter och konkurrenskraft”, säger Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M). Bild: Thomas Bennelind

Oro för vindkraft i havet lyfts upp till regeringen

Flera intressenter söker tillstånd för havsbaserade vindkraftverk utanför svenska kusten där yrkesfiske trålar. Nu vill riksdagsledamoten Johan Hultberg (M), från Fjällbacka, ha svar från nytillträdde lantbruksministern, Ibrahim Baylan (S), hur han ser på detta och på hur svenskt fiske krymper.

Bland annat vill norskägda Zephyr A/S bygga två vindkraftsparker 25 kilometer utanför Marstrand. Där utför svenska yrkesfiske en stor del av sitt trålfiske. Där handlar det om en investering på tiotals miljarder och mellan 61-94 vindkraftverk på en yta av 197 kvadratkilometer.

Skulle det bli av mister svenska fiskare stora fångstområden, menar Hultberg och lägger till att han också är orolig för de planer som finns på att förbjuda bottentrålning i skyddade områden.

Genomförs de skulle detta nämligen också slå menligt mot svenska yrkesfiskare och vara slutet för en mycket stor del av det viktiga räkfisket på västkusten, menar Johan Hultberg.

Han efterlyser havsplanen för Västerhavet, som regeringen arbetar med.

– Den är viktig för att man ska kunna peka ut hur havet bäst kan användas.

Tidigare har organisationen Fiskekommunerna, i vilken medlemskommunerna till stor del är beroende av ett levande yrkesfiske och därtill hörande verksamheter, också varnat för de miljardinvesteringar i vindkraft till havs, som flera aktörer söker tillstånd för.

Samma sak har Sveriges fiskares producentorganisation, SFPO, som organiserar en stor del av Bohusläns och Sveriges fiskeflotta, gjort

– På tio år har antalet fiskefartyg i Bohuslän minskat från 700 till 400. Nu krävs det därför åtgärder som kan återskapa yrkesfiskets konkurrenskraft, liksom att underlätta för ägarskiften och generationsskiften, konstaterar Johan Hultberg.

– Det är min uppfattning, säger han, att regeringen behöver säkerställa att de många och stora planerna på havsbaserad vindkraft inte äventyrar yrkesfiskets möjligheter och konkurrenskraft.

De frågor Hultberg ska ställa till Baylan är dels hur ministern på planerna på mycket omfattande vindkraftsparker i området av riksintresse för yrkesfisket och om ministern avser att vidta några åtgärder föra att säkerställa den mest grundläggande förutsättningen för ett konkurrenskraftigt svenskt yrkesfiske - tillgången på fiskeplatser?

Hultberg oroas också av att medelåldern är hög i den svenska fiskarkåren och hoppas att regeringen ser det problemet.

Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) vill ha svar från näringsministern och lantbruksministern Ibrahim Baylan (S) om hur han ser på svenskt yrkesfiske.