Nu ska Hamburgsundsskolan byggas om

Nu är kontraktet undertecknat för fas 2, produktionsfasen, av om- och tillbyggnaden av Hamburgsundsskolan, skriver Tanums kommun. Byggstart för den första av tre byggetapper sker under sommaren 2023.

ANNONS
LocationHamburgsund||

De tillbyggda och upprustade skolbyggnaderna kommer att inrymma skolverksamhet för årskurs F-9, fritidsverksamhet, och ett storkök med kapacitet för 1 000 portioner.

– En byggstart för Hamburgsundsskolans om- och tillbyggnad är efterlängtad och nu kommer vi i framtiden kunna erbjuda en väl upprustad, trygg och sammanhållen lärmiljö, med utökad storköksproduktion i den södra kommundelen, säger Tanums kommuns fastighetschef Victor Sköld och projektchef Pär Nyström till Tanums kommuns hemsida.

ANNONS