Mjölkbonden Arthur Hansson vill se bättre EU-skydd av utrotningshotade lantraser

Ett par kilometer från Svenneby gamla kyrka ligger Arlas västligaste mjölkgård, där 38-årige Arthur Hansson satsar på fjällkor. Men för att se en stark framtid för den utrotningshotade lantrasen krävs bättre regelverk från EU, menar han.