Märkliga händelser i omsorgen utredda

Toarullar, maskindisk­tabletter och mat ur kylskåpet. Det är exempel på saker som en omsorgstagare i Tanums kommun menar har stulits från hemmet. Nu är utredningen av händelserna avslutad.