”Låt Grönemad vara som det är” – menar många i medborgardialogen

Över tusen åsikter har inkommit till kommunen om hur man bör hantera Grönemad. En stor majoritet upplever lugn och fridfullhet här på den ännu oexploaterade marken vid havet och motsätter sig förändringar som leder till exploatering. Nu börjar snart arbetet med ett nytt planprogram för området.