Länsstyrelsen stoppar byggplanerna i Svinnäs

Med uttryck som "påtaglig skada för riksintresse för naturvård" och "påtaglig skada för riksintresse för friluftsliv" och "tillgodoser inte riksintresse för Natura 2000-område Tanumskusten". stoppar eller begränsar länsstyrelsen kommunens förhoppningar på att låta Grebbestad växa ut på Svinnäsudden.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeGrebbestad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Redan tidigare har kommunen överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen, när det gäller en restriktiv syn på vad som ska gälla för strandskyddet här ute. Regeringens svar har ännu inte inkommit.

I olika alternativ har politiker och exploatörer tänkt sig mellan 150 - 360 nya bostäder i villor och flerfamiljshus ute på halvön.

I över 30 år (sedan 1980-talet) har kommunen pekat ut Svinnäsudden som en strategiskt viktig markreserv i både översiktsplanen och i den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad.

Nästan lika länge har frågan om boende eller inte boende på Svinnäs varit en svår nöt att knäcka, för Tanums kommun och hugade exploatörer. 2010, 2011 oh 2012 var det bråk om otillåten inredning, isolering av sjöbodar och otillåtet boende i området, som ligger cirka en km ifrån Grebbestads centrum.

ANNONS

2015 köpte norska placerare en stor del av Svinnäshalvön, för att bygga bostäder här. 2016 talades det om 360 bostäder i fem delområden.

– Det kräver dispens eller att strandskyddet upphävs, bedömde då Hans Schub (M) i miljö- och byggnadsnämnden.

2017 utökade länsstyrelsen strandskyddet i bland i annat Tanums kustorter, vilket gav nytt bränsle till debatten om de havsnära exploateringsplaner som fanns och som finns i kommunen.

Men nu tar alltså länsstyrelsen fram storsläggan och sågar i ett så kallat planeringsbesked till kommunen, kommunens planer för området.

– Det här är ett planeringsbesked och det betyder att kommunen ju kan ändra sina planer så att de bättre harmonierar med våra synpunkter, säger länsstyrelsens planhandläggare Maria Freiholtz.

Ordförande för kommunens miljö- och byggnadsnämnd, Hans Schub (M), låter besviken när han kommenterar länsstyrelsens besked.

– Det går inte att säga något annat än att det här är en tydlig sågning, av de förhoppningar som funnits om att bygga på Svinnäs. Vi fick nej på att bygga uppe på ön och nu också på att göra detta nere vid stranden bakom strandskyddet. Frågan är om vi ska lägga ner det här detaljplanearbetet eller inte.

Han berättar att kommunledningen nu kommer att stämma möte med det private exploatören som vill bygga på Svinnäs.

ANNONS
ANNONS