Kvinnan friades i tingsrätten – men döms nu i hovrätten.
Kvinnan friades i tingsrätten – men döms nu i hovrätten. Bild: Ronny B Nilsson

Kvinna från Tanum döms för bedrägeri

Kvinnan från Tanums kommun friades i tingsrätten – men nu döms hon i hovrätten för bedrägeri och ringa narkotikabrott. Detta för att ha hämtat ut mediciner till en brukare på det boende där hon arbetat, men inte lämnat över medicinerna till denne.

ANNONS
LocationTanum||

En kvinna i 40-årsåldern, bosatt i Tanums kommun, döms nu av hovrätten för bedrägeri och ringa narkotikabrott. Brotten begicks vid sex tillfällen under de sista månaderna år 2018.

Kvinnan har hämtat ut receptbelagd och till viss del narkotikaklassad medicin till en person på ett stödboende där hon arbetade. Men hon överlämnade inte medicinen till personen.

Polisutredningen visar att hon, för att kunna hämta ut medicinen, använde en särskild fullmakt. Eftersom hon inte överlämnade medicinen till brukaren var hon inte behörig att använda fullmakten.

Kvinnan har inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till att hon hämtade ut medicinerna. Hon har själv berättat att hon hade en pressad arbetssituation och hade problem med minnet, samt att hon mådde dåligt och därför inte visste vad hon gjorde. Hon hävdar själv att hon insåg att hon hämtat ut fel medicin och att hon därför slängde den.

ANNONS

Hovrätten konstaterar dock att kvinnan var medveten om att hon inte hade rätt att hämta ut medicinen, att hon uppgett brukarens personnummer för personal på apoteken. Det faktum att det skett upprepade gånger talar också emot kvinnans uppgift om att hon inte visste vad hon gjorde.

När ärendet var uppe i tingsrätten friades kvinnan då man inte ansåg att hon vilselett apotekspersonalen – men hovrätten gör alltså en annan bedömning och dömer henne för bedrägeri och ringa narkotikabrott. Hon får en villkorlig dom och ska även betala skadestånd på 8 622 kronor till Västra Götalandsregionen.

ANNONS