Kommunen tar tydligare kontroll över Grönemad

Strandskyddet, baden och den öppna marken skyddas. Föreningarnas makt i området bryts, när politiken säkrar kommunalt huvudmannaskap över hela den offentliga delen av natursköna Grönemad.