Johan Hultberg: ”Jag vill se mer samordning mellan länderna”

Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) från Fjällbacka är inte nöjd med samordningen av pandemiinsatserna mellan Sverige och Norge. – Två länder med olika beslut skapade en frustration hos dem som skulle verkställa instruktionerna, säger han. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) svarar att regeringen var oförberedd på vad som skulle hända när Norge stängde gränsen.