Jättebatteri och solceller ska komplettera vindkraftpark

De tio vindkraftverken vid Femstenaberg och Lursäng är i stort sett klara för produktion. Nu planerar Rabbalshede Kraft även för att bygga ett jättebatteri tillsammans med upp mot 30 hektar solceller i området.
– Det handlar om att optimera de tillgångar vi har och minimera miljöpåverkan, säger Peter Wesslau, vd för företaget.