Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inget utvidgat strandskydd. Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd.

Inget utvidgat strandskydd - just nu

Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. För Tanums kommun innebär det en osäkerhet i hur man ska hantera bygglovsansökningar.

Utvidgat strandskydd är det strandskydd som går utöver det generella på 100 meter. I Tanums kommun har man länge haft ett utvidgat strandskydd som sett olika ut i olika delar av kommunen. Generellt sett har strandskyddet varit utökat till 300 meter längst med kusten medan det i inlandet varit tillåtet att bygga 200 meter från vattnet och ibland 100 meter.

Nu har Regeringen beslutat att upphäva ett beslut där Länsstyrelsen förnyar beslut om utvidgat strandskydd i Tanums kommun. De tar inte ställning i sak utan upphäver beslutet på formella grunder då Länsstyrelsen lutat sig mot fel paragrafer i lagen.

Riktigt vad det upphävda beslutet kommer innebära för Tanums kommun är ännu inte säkert. Olof Jönsson är planarkitekt på kommunen. Han berättar att Regeringens beslut gör kommunen osäker i hur man ska hantera plan- och bygg ärenden, men att de är angelägna om att hålla sig uppdaterade i vad som händer i frågan.

– Just nu finns det inget strandskydd i kommunen som går utöver det generella på 100 meter. Men Länsstyrelsen har fattat tillfälliga beslut om utvidgat strandskydd för andra kommuner och förmodligen kommer samma sak hända för Tanums del, säger han.