Hultberg vill se kortare vårdköer

Riksdagsman Johan Hultberg (M), bosatt i Fjällbacka, har valts till ordinarie ledamot i Socialförsäkringsutskottet och EU-nämnden. Han kommer också att driva flera frågor som är viktiga för dem som bor i Fyrbodal.