Historien om hur pojkhemmet blev en unik kulturinstitution

Här ”vårdades” eller ”uppfostrades” unga män och pojkar till att lära sig att arbeta. Det var hårda bud med kränkning, hot och förödmjukelser, kan man läsa i berättelser om räddningsinstitutet Vrångsholmen.
– Man tillämpade en pedagogik som gick ut på att tvinga barn till underkastelse, berättar Bengt Franzén.

Redan kund?Logga in här