Här växer Fjällbackas nya flotta kvarter fram

Efter 20 års planering och många turer med myndigheterna, är grunden lagd för Fjällbackas dyraste lägenheter. Byggkostnad: Cirka 50 miljoner kronor.