Hamburgsundsskolan renoveras för 130 miljoner

För två år sedan bedömdes en del av Hamburgsundsskolan vara i så dåligt skick att lokalerna inte längre kunde användas för undervisning. Nu är arbetet med nya skollokaler på väg att sättas igång.