Grönt ljus för nytt bostadshus i Grebbestad

Efter överklaganden har nu bygglovet för ett flerbostadshus i Gisslerödsbacken i Grebbestad vunnit laga kraft. Därmed kan rivningen av Nerdrumska huset, som väckt protester, genomföras.

Redan kund?Logga in här