Grönemad har blivit politisk affär som granskas

Får man bo i ett industriområde? Är det rätt med en verksamhet här som inte är havsanknuten, trots att kravet på det tydligt framgår av detaljplanen? Använder den nuvarande arrendatorn mark som inte ingår i arrendet? Har andra som visar intresse för samma mark blivit förfördelade? Frågorna hopar sig