Grebbestad går miste om en storsatsning av Sportshopen

Flera år av pandemi, lågkonjunktur och stigande räntor gör att Sportshopens ägare Reinert Sörensson skrinlägger planerna på att förlägga ett nytt stort e-handelslager i Grebbestad. I stället hamnar lagret i Göteborg.