Gläns, krom och motormuller när 300 Corvetter samlades i Tanumstrand

Mer än trehundra glänsande Chevrolet Corvette, alla i ”mint condition” och olika färger, samlades på Tanumstrand i Grebbestad för att fira Svenska Corvette-klubbens femtioårsjubileum.