Föräldrars frustration växer: ”Vi får ingen information från Tanumskolan”

Föräldrar till elever på Tanumskolan kritiserar skolan för bristande kommunikation efter att hot riktats mot elever som misstänkts vara involverade i försäljning av E-cigaretter. Polisen manar dock oroliga föräldrar till lugn.
– Vår bedömning är att det inte finns något reellt hot mot varken skolan eller eleverna, säger kommunpolis Johan Hilding.