Fjällbacka väntar pangsommar – men den kinesiska turistvågen har avtagit

2018 skrev tidningen om hur det flödade busslaster med kinesiska turister till den lilla byn Fjällbacka – sen kom pandemin. Nu har turismen återhämtat sig, och tros öka ännu mer i år – men mängden kinesiska turister har minskat.