Fastigheten på postadress Långekärrsvägen 19 i Hamburgsund har bytt ägare

Den nye ägaren till fastigheten på Långekärrsvägen 19 i Hamburgsund har tagit över den genom ett arv.

Redan kund?Logga in här