Fastigheten på postadress Jore Änghagen 15 i Fjällbacka har bytt ägare

Den nye ägaren till fastigheten på Jore Änghagen 15 i Fjällbacka har tagit över den genom ett arv.