Fastigheten på Dammen 5 i Hamburgsund byter ägare

Försäljningen av fastigheten på adressen Dammen 5 i Hamburgsund är nu klar.