Få pluggar vidare i våra kommuner

Ungdomar i vårt område är mindre benägna att börja på högskolan än genomsnittet i Sverige. I Munkedal och Tanum är andelen 24-åringar som börjat studera särskilt låg.