"Ett år med mycket smärta, elände och förödelse"

För Tanumsbon Olexandra Tershak Gustavsson har det senaste året inneburit starka känslor som uppgivenhet och sorg när hon sett sitt hemland bli invaderat. Hon tänker tillbaka på året som gått och är rörd av allt stöd från både länders regeringar och individuella invånare.