"Det kom upp vatten från golvbrunnarna"

För att kunna hantera dagens och framtidens översvämningsrisker ska Tanums kommun ta fram en översvämningsstrategi för kustsamhället.