Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/7

Centern tar debatt för att rädda jordbruksmark i Tanum

Tanums kommun planerar för att tätorten ska kunna växa och öppnar för exploatering av jordbruksmark. Nu protesterar Centerpartiet i kommunen med inspiration från ett beslut i Jönköping.

I Jönköpings kommun beslutade en politisk majoritet den 3 september att inte exploatera brukningsvärd jordbruksmark. Med inspiration därifrån tar nu Centerpartiet i Tanum strid för lantbruket i kommunen.

Tanum Säm är i kommunens planprogram området där tätorten Tanumshede ska växa. Området utgörs till stor del av skog, hällmark och jordbruksmark.

Nära Tanumshede centrum

Det ligger nära Tanumshede centrum, några hundra meter utmed vägen mot Grebbestad och är 55,5 hektar stort. Här tänker sig planförfattarna bostäder och annan samhällsservice. Tolv hektar är åkermark som enligt planen "får anses brukningsvärd", "det strategiska läget motiverar exploatering".

– Åtta hektar av jordbruksmarken här ägs av kommunen och vi kommer att reservera oss när ärendet kommer upp igen, förklarar Roger Wallentin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i centerkretsen.

– I kommunens klimat- och miljöstrategi som kommunfullmäktige antagit står det att jordbruksmarken ska värnas. Det kan vi hänvisa till, när frågan om Tanum Säm ska avgöras.

”Åkermark bör värnas”

Lars Olrog (C) berättar att partiet reserverat sig mot andra beslut som påverkat jordbruksmark i kommunen, bland annat i Fjällbacka.

– Vi söker inte strid, men för fram våra åsikter om att åkermark bör värnas. Det finns så mycket annan mark i Tanum som kan användas till att bygga på, säger Lars Olrog.

– Åkermark är en tillgång för samhället. De åtta hektar vi talar om här kan förse 40 personer med årsbehovet av mat. Som exempel visar det betydelsen av lantbruksmark i framtiden, menar Karl-Erik Hansson (C), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Tanum.

Beslut på tisdag

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Hans Schub (M), säger att nämnden fattar beslut om Säm på tisdag 22 september.

– Det är ett planprogram och kan beslutas av nämnden. Men det är inget juridiskt dokument utan en förstudie till kommande detaljplaner. Den här jordbruksmarken ingår i den fördjupade översiktsplanen för Tanumshede och det är därför naturligt att den nu ingår i planprogrammet och därmed vara möjlig att använda, säger Hans Schub.

– I första hand vill vi låta de privata markägarna komma igång. Kommunen har ingen ambition att exploatera jordbruksmarken just nu.