Brister i utredningar om barn

I nio fall under 2022 har socialtjänsten i Tanum brustit i sin hantering av orosanmälningar om barn.