Båtorganisationer oroliga över sjösäkerheten i vindkraftsparker

I en gemensam och kritiskt hållen remiss till Havs- och vattenmyndigheten beklagar tre stora fritidsbåtsorganisationer, med totalt 300 000 medlemmar, att myndigheterna inte hört med dem innan man lade förslaget om ändrade havsplaner på bordet.