Afrikansk svinpest: Så reagerar lokala grisbönder

Det afrikanska svinpesten har för första gången upptäckts i Sverige. Myndigheter arbetar nu hårt för att begränsa smittan. Samtidigt sprids oro bland branschens olika aktörer kring hur svinpesten kommer att påverka landets grisbönder om den inte stoppas.
– Frågar du mig så har det aldrig varit någon fråga kring om smittan kommer till Sverige, utan när, säger lokala grisbonden Hans-Ola Olsson.