Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
På gång. Samhällsföreningen i Grebbestad har länge krävt en säkrare väg. Nyligen omfördelade tekniska nämnden tre miljoner kronor till 350 meter gång- och cykelväg. (Arkivbild)

10 000 kronor per meter

10 000 kronor per meter. Så mycket kostar nybyggnation av gång- och cykelvägen vid södra infarten till Grebbestad.

I det här fallet är det inte bara asfalt som krävs till den 350 meter långa gång- och cykelbanan mellan Grebbestads camping och Vadeskärspiren. För stabilitetens skull måste en tryckbank anläggas också, vilket ingår i den totala budgeten på drygt 3,5 miljoner kronor. Där ingår även kostnader som hänger samman med framtagandet av en vägplan. Men totalt sett blir alltså notan runt 10 000 kronor per meter.

– Det är nog ganska normalt. Sträckan mellan Sportshopen och Grebbestads camping, som var 700 meter, kostade 6,7 miljoner kronor, säger Ann-Sofie Karlsson, mark- och exploateringschef på Tanums kommun.

Projektledare Peter Hansson uppger att meterkostnaden kan variera mycket mellan olika sträckor i Västra Götaland och marken i Bohuslän är generellt inte den billigaste att bygga på.

– Det är helt beroende av vilka åtgärder som vidtas, till exempel kan det ha med val av räcken och belysning att göra. Att den blir tre meter bred gör det ju också dyrare än smalare gång- och cykelvägar.

Trafikverket kommer att stå för den tryckbank som säkerställer vägstabiliteten.

– När det byggs en gång- och cykelväg vid Grebbestad strand som anläggs med en tryckbank kommer även vägens stabilitet att förbättras. I och med det bekostar Trafikverket tryckbanken, eftersom det är en riskåtgärd, säger Emma Agneman, åtgärdsplanerare på Trafikverket.

Gång- och cykelvägen finansieras till 100 procent av kommunen.

– Kommunen ska ha en stor eloge för att de gör en sådan satsning. Många kommuner har inte de pengarna. Tanum har det också tajt men har ändå valt att genomföra det här, säger Emma Agneman.

Ann-Sofie Karlsson ser arbetet, med preliminär start våren 2018 så att det är klart till sommaren, som en viktig investering.

– Det är den felande länken kan man säga, sedan finns det skyltad gång- och cykelväg från Sportshopen in till hamnplan i Grebbestad.