Regeringen hoppas att intresset ska öka för att bli till exempel undersköterska. Arkivbild.
Regeringen hoppas att intresset ska öka för att bli till exempel undersköterska. Arkivbild.

Yrkesprogram ska bli rak väg till högskolan

Regeringen vill att elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska få högskolebehörighet – utan att tiden för yrkesämnena bantas. Säger riksdagen ja får yrkeseleverna fler skoltimmar från och med hösten 2019.

ANNONS

- Vi vill helt enkelt stärka yrkesprogrammen, som är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Regeringens förslag om utökad undervisningstid går nu ut på remiss och ska läggas fram för riksdagen till våren. Bakgrunden är att intresset för yrkesprogrammen minskat under ett antal år. För tio år sedan läste cirka 35 procent av gymnasieskolans nybörjarelever ett yrkesprogram, förra läsåret var andelen 23 procent.

ANNONS

- Den borgerliga regeringen tog bort högskolebehörigheten och det har lett till att många sett yrkesprogrammen som en återvändsgränd, säger Anna Ekström.

Inget tas bort

Konkret innebär förslaget att eleverna garanterat kan få undervisning i svenska och engelska så att de når grundläggande högskolebehörighet. Möjligheten att läsa in behörigheten har funnits tidigare, men då genom att ansöka om utökad studiekurs eller avstå från delar av yrkesundervisningen. Utökningen som regeringen föreslår motsvarar cirka två timmar i veckan.

Det nya upplägget är tänkt att gälla från och med hösten 2019.

- Jag vill inte hasta fram förslag som går igenom så snabbt att lärare, elever, rektorer och föräldrar inte hänger med i svängarna. För studie- och yrkesvägledningen blir det en stor uppgift att säkerställa att ungdomar vet om att yrkesprogrammen inte är återvändsgränder. Det handlar också om att rektorer kan säkerställa bra upplagda scheman.

ANNONS

Kurser fylls

I vilken grad skolorna kan hitta behöriga lärare återstår att se.

- Jag vill betona att elever redan i dag har rätt att läsa högskoleförberedande kurser. Det som händer nu är väl att de kurserna blir mer välfyllda, säger Anna Ekström.

Regeringen vill också att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. För att skapa utrymme för det bantas omfattningen på gymnasiearbetet, enligt den promemoria som nu går ut på remiss.

- Skolan ska förbereda för ett yrkesliv och för vidare studier, men också för ett liv som aktiv samhällsmedborgare. I skolan ska det finnas ett mått av bildning, säger Anna Ekström.

Hon förutser att riksdagen kommer att säga ja till förslagen.

- Jag kan inte tänka mig annat. Är det något man på den borgerliga sidan ångrar av från regeringsåren så är det övergången då man nästan marknadsförde yrkesprogrammen som program för skoltrötta, säger Ekström.

ANNONS
TT
Fakta: Regeringens förslag

Regeringen föreslår att

 • undervisningstiden på yrkesprogrammen utökas från 2500 till 2700 eller 2800 poäng. Ökningen motsvarar cirka två timmar per vecka.
 • yrkeselever som inte vill läsa de behörighetsgivande kurserna kan välja bort dem. Kraven för en examen från ett yrkesprogram höjs inte.
 • estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet minskas från 100 till 50 poäng.
 • Källa: Regeringens promemoria U2017/03537/GV
 • Fakta: Gymnasieskolans yrkesprogram

  Gymnasieskolan har tolv yrkesprogram. Dessa är:

  Barn- och fritidsprogrammet

  Bygg-och anläggningsprogrammet

  El- och energiprogrammet

  Fordons- och transportprogrammet

  Handels- och administrationsprogrammet

  Hantverksprogrammet

  Hotell- och turismprogrammet

  Industritekniska programmet

  Naturbruksprogrammet

  Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  VVS- och fastighetsprogrammet

  Vård- och omsorgsprogrammet

  Källa: Skolverket

  ANNONS