Virusutbrotten oroar – då kan en ny pandemi uppstå

En historisk pandemi har tre år senare klingat av. I stället pratas det allt mer om andra virusutbrott – och vad som kan orsaka nästa pandemi.
– Jag kan bara peka på de vi känner till, som är farliga, säger Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Göteborgs universitet.