Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hillevi Stråge har en bred bakgrund. Hon är distriktssköterska och har jobbat på Bup, varit socialsekreterare och gått kurser i barns rättigheter. Bild: Privat, Jakob Simonson
Hillevi Stråge har en bred bakgrund. Hon är distriktssköterska och har jobbat på Bup, varit socialsekreterare och gått kurser i barns rättigheter. Bild: Privat, Jakob Simonson

Vill vara ett stöd för barn och unga

Projektet ”Rätt att må bra” har startat i Tanums kommun, med fokus på att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser.

”Rätt att må bra” är ett projekt som har fokus på att utveckla insatser och förebyggande arbete för barn och unga med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser. Hit räknas ADHD, ADD, autism och Asperger.

– Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar. Vii måste bli bättre på att upptäcka detta i tid, säger Hillevi Stråge, socialtjänstens koordinator för psykisk hälsa hos barn och unga.

Problem kan uppstå på grund av olika orsaker. Ofta får familjerna hjälp först när problemen blivit tillräckligt påtagliga för omgivningen och då krävs större insatser för både föräldrar, syskon och utomstående. Många familjer upplever att de inte blir lyssnade på i tid.

Västbus är en samverkansform med riktlinjer för samverkan kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik. Börjar man i tid finns mycket att göra för de här barnen.

– Det handlar om att synliggöra barnet och lyssna på dem. Barn är jättekloka på att prata om känsliga ämnen, men det gäller att möta dem på rätt nivå och i rätt sammanhang. En del pratar bra i grupp medan andra helst pratar privat. Det gäller att lyssna och fånga upp det individuella hos alla barn, säger Hillevi Stråge.

Fem familjer i Tanums kommun deltar i projekt ”Rätt att må bra”. Projektet omfattar barn i grundskolan och deltagandet är frivilligt.