Vårdens covid-personal får hjälp att bearbeta sina trauman

På Karolinska sjukhuset i Stockholm öppnas nu ett hälsocentrum för att ta hand om medarbetares trauman efter att ha vårdat covidpatienter. Sjukhusdirektören liknar en del symtom vid krigsskador. På Sahlgrenska sjukhuset väljer man en annan väg.
– Vi har inte fått signaler om att det finns ett sådant behov, säger Peter Dahm, verksamhetschef för bland annat iva.