Vanliga värktabletter, epilepsimediciner, östrogenplåster och blodtryckssänkande läkemedel är exempel på läkemedel som har blivit restnoterade. Arkivbild.
Vanliga värktabletter, epilepsimediciner, östrogenplåster och blodtryckssänkande läkemedel är exempel på läkemedel som har blivit restnoterade. Arkivbild. Bild: Andreas Olsson

Vanliga läkemedel som riskerar att ta slut

Antalet restnoterade läkemedel ökade förra året och i nuläget finns det ingen prognos för när de återigen kan finnas i lager. Totalt rör det sig om närmare 700 restnoterade läkemedel, rapporterar Expressen.

ANNONS
|

Det är både läkemedel som föreskrivs på recept och läkemedel som är receptfria som just nu står som restnoterade, enligt statistik från Läkemedelsverket.

En restnotering innebär att det finns en risk att läkemedlet tar slut, att tillverkaren inte längre kan leverera ett läkemedel i förhållande till den nationella efterfrågan.

I en intervju med Expressen uppger Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket, att bristen på läkemedel skapar stor oro och frustration.

– När någonting går lite fel i, någonstans i den här långa och komplexa försörjningskedjan, så kan det leda till att patienterna blir utan läkemedel. Vi upplever att marginalerna i alla led, inte bara hos läkemedelsföretagen utan också hos vård- och apotek, har minskat. Då blir man ännu mer utsatt som patient, säger han till tidningen.

ANNONS

Vanliga läkemedel som är restnoterade

Iktorivil – Epilepsiläkemedel

Amlodipin och Alfadil – Blodtryckssänkande läkemedel

Estradot – Östrogenplåster

Airomir – Luftrörsvidgande läkemedel

Hydrokortison – Kortisonpreparat

Xylocain – Lokalbedövning

Isomex – Kärlvidgande läkemedel

Actilyse – Blodförtunnande läkemedel

Alvedon – Febernedsättande

Amoxicilin – Antibiotika

Imovane – Insomningspreparat

Källa: Läkemedelsverket och Expressen.

De flesta läkemedel kan ersättas

Vanliga värktabletter, epilepsimediciner, östrogenplåster och blodtryckssänkande läkemedel är exempel på några läkemedel som har blivit restnoterade. Johan Andersson berättar att det inte finns en enskild orsak till varför många läkemedel har blivit restnoterade.

– Hade det gjort det, hade man kanske kunnat hantera det här på ett bättre sätt, säger han.

De flesta läkemedel går dock att ersätta de som restnoterats, enligt Johan Andersson. Läkemedlet kan exempelvis finnas som flytande form i stället för som tablett.

– Man kanske också kan lösa sitt bekymmer med att få sitt preparat i en annan styrka. Kanske får man ta två 50 milligramstabletter i stället för en på 100 milligram, säger Andersson till Expressen.

Regeringen har föreslagit en ny lagstiftning för att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap. Det innebär bland annat att Läkemedelsverket ska kunna ta ut en sanktionsavgift på upp till 100 miljoner kronor när företag inte restanmäler i tid.

– Införandet av sanktionsavgift är en viktig åtgärd för att få in information i tid, och kunna informera och vidta andra åtgärder, har Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) tidigare sagt i en intervju.

ANNONS