Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Utvärdering påvisar stora brister i arbetet mot kvinnovåldet

Mäns våld mot kvinnor har åter tagit plats på den politiska agendan, och många vill ta nya krafttag mot problemet.
Men enligt en utvärdering av regeringens nationella strategi har tidigare krafttag inte nått hela vägen fram – det finns fortfarande betydande brister i det förebyggande arbetet.

Under de senaste veckorna har flera uppmärksammade fall inträffat där män misstänks ha mördat en kvinna som de har, eller har haft, en relation med. Något som har föranlett en politisk debatt på olika nivåer.

I ett Facebookinlägg i söndags skrev Centerpartiets ledare Annie Lööf att det krävs krafttag för att stoppa den akuta våldsspiralen och långsiktigt skydda utsatta kvinnor och barn. Därefter kallade jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) till partiledarsamtal om frågan, medan Stefan Löfven lovade att regeringen ska bjuda in organisationer och myndigheter för att prata effektiva åtgärder.

Även andra partier har uttryckt att de vill att frågan ska prioriteras högre. Senare i veckan ska ett lagförslag från Moderaterna om att personer med kontaktförbud ska få fotboja behandlas i justitieutskottet, och veckan därpå ska frågan om skärpta straff för grov kvinnofridskränkning behandlas.

Förebyggande arbetet en kunskapslucka

Men det är inte första gången politiken försöker lösa problemet. 2017 lanserade regeringen en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. I mitten av mars i år presenterade Statskontoret sin utvärdering om hur det hade gått, vilket Aftonbladet var först med att rapportera.

Slutsatsen var att det fortsatt finns betydande brister i det förebyggande brottsarbetet – det trots att regeringens uttryckliga ambition med strategin var att gå från ett ”reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt”.

Statskontoret, som har i uppdrag att analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, skriver att det fortfarande saknas utvärderade metoder och arbetssätt för hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas.

– Det finns mycket kunskap om mäns våld mot kvinnor generellt, men det är en kunskapslucka hur man ska jobba förebyggande, säger Helena Norman som är utredare på Statskontoret och tillägger att det inte finns några svar på hur det förebyggande arbetet bör gå till.

– Det vi föreslår är att man ska jobba mer för att kunna svara på frågan. Vi föreslår att fler myndigheter får i uppdrag att titta på det och utvärdera arbetssätt och metoder för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Fakta: Statskontorets förslag på åtgärder

För att få fram mer kunskapsbaserade metoder och arbetssätt för att förebygga mäns våld mot kvinnor föreslår Statskontoret flera åtgärder:

• Att regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram beprövade och utvärderade förebyggande metoder och arbetssätt.

• Att regeringen ger ett gemensamt uppdrag till Brå och Polismyndigheten att utvärdera brottsförebyggande metoder inom området mäns våld mot kvinnor, och att dessa myndigheter gör detta med stöd av Jämställdhetsmyndigheten.

• Att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera hur de statliga myndigheterna kan utveckla sina insatser för att regioner och kommuner ska kunna erbjuda bättre och fler insatser till våldsutövare, inom ramen för rådande lagstiftning.

Källa: Statskontorets rapport Mäns våld mot kvinnor – en analys av myndigheternas arbete med den nationella strategin